dijous, 19 de juny de 2014

Esquitxos del Gotes d'arxiu: Port de Barcelona

Us presentem la segona entrega de l'esquitx del Gotes d'arxiu núm. 22, dedicat al Fons històric del Port de Barcelona. En aquest Gotes d'arxiu podreu gaudir del "Proyecto nº. 1. Puerto de Barcelona (1859) del arquitecto José Rafo", a la vitrina situada al vestíbul d'entrada al Museu Marítim de Barcelona. Si voleu consultar aquest o d'altres fons personals, d'empreses o d'institucions custodiats a les instal·lacions de l'arxiu us podeu adreçar a l'Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona. 

dimarts, 17 de juny de 2014

Fons històric del Port de BarcelonaEl número 22 del “Gotes d’arxiu” presenta el fons històric del Port de Barcelona, un fons d'arxiu personal dipositat al Museu Marítim de Barcelona des de l'any 2007. Destaca la documentació produïda per l'activitat econòmica i financera, la procedent de la seva secretaria, els expedients d'obres, les concessions i, en general, la documentació generada per l'activitat de l'organisme portuari.
dilluns, 16 de juny de 2014

Efemèrides marítimes

Avui fa 54 anys el Museu Marítim de Barcelona va adquirir  mitjançant compra el facsímil de l’Atles català de 1375 realitzat per Abraham i Jafudà Cresques. L’Atles català de 1375 està compost de sis fulls dobles de pergamí. Les dues primeres, amb text i figures de caràcter cosmogràfic. Les restants comprenen portolans del Món en aquell moment conegut.

L’Atles original es conserva a la Bibliothèque Nationale de France. A la carta nàutica i als atles els cartògrafs plasmaven de forma gràfica els coneixements geogràfics i empírics transmesos per mariners i comerciants i on es representaven les costes, ports, rius i accidents geogràfics que són útils pel capità.