dimecres, 26 de novembre de 2014

Efemèrides marítimes

Avui fa set anys que el fons històric del Port de Barcelona es troba dipositat a l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona. Inicialment va ingressar el volum de documentació comprés entre els anys 1868 i 1978, corresponent a l’etapa de gestió de la Junta d’Obres del Port, un organisme creat amb l’objectiu d’aconseguir recursos i finançament per a impulsar les obres del Port i finalitzar la seva construcció. L’any 2009, amb l’ingrés del fons de fars, l’àmbit cronològic s’amplià de 1859 a 2002.
Destaca la documentació produïda per l’activitat econòmica i financera, la procedent de Secretaria, els expedients d’obres, les concessions i, en general, la documentació generada per l’activitat de l’organisme portuari. 

El fons ha incorporat recentment la documentació produïda pels fars. Aquest fons suposa un volum de 331 metres lineals amb suport paper.

divendres, 14 de novembre de 2014

Efemèrides marítimes

Avui fa 127 anys de la publicació del Reglament aprovat per Reial Ordre del Ministeri d'Ultramar: “Reglamento de pasaje y del orden y régimen interior de los vapores”. En els seus capítols s’inclou el reglament dels passatges, dels equipatges, dels passatgers i els reglaments específics per a la manutenció dels passatgers de 1ª, 2ª i 3ª classe.
A l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona podeu consultar aquest document del Fons de la Cia. Trasatlántica, que conté una part de la documentació generada per la companyia naviliera fundada per Antonio López, Marquès de Comillas, anomenada Antonio López & Cia, així com de la seva successora, La Compañía Trasatlántica Española, S.A., creada l’any 1881. Aquesta empresa va assolir un paper preponderant en el transport de les tropes cap a les colònies antillanes de Cuba i Puerto Rico i també cap a les Filipines.

A principis del segle XX va destacar en el transport de passatgers emigrants, però a partir dels anys 30 va començar las seva davallada quan hagué de competir amb el transport aeri.


L’any 1978 va ser nacionalitzada per l’Institut Nacional d’Indústria i, després d’un procés de privatització, es va incorporar com a Compañía Trasatlántica Española al Grupo Odiel, amb seu a Madrid.