dilluns, 11 de maig de 2015

Avança el projecte de digitalització de fons documentals

En aquesta ocasió hem digitalitzat part del fons propi del Museu Marítim, concretament els expedients d’obres efectuades a les Drassanes entre els anys 1936 i 2008. Aquests expedients en molts casos inclouen documents gràfics de gran format.
Quant als fons externs, 23 capses d’arxiu del fons de la Compañía Trasatlántica, on trobem les Ordres reials (1861-1917); disposicions legals; estatuts i reglaments i memòries de la Junta General d’Accionistes (1882-1984).
Destaquem la digitalització de tot el fons personal de Ferran Arranz, a partir del qual es pot resseguir la història dels ensenyaments de nàutica a Catalunya, a més de trobar-hi documents identificatius i curriculars del productor, diaris de navegació...

Seguim treballant per garantir la conservació i preservació dels fons d’arxiu i la seva divulgació, tant pels usuaris a qui els és possible consultar els originals al Museu, com per a aquells pels quals el desplaçament suposa un obstacle a l’accés a la informació.-

AGMMB, Fons Museu Marítim de Barcelona, Planta de les Drassanes Reials, 1961.AGMMB, Fons Compañía Trasatlántica, Ordre reial, 1868.
AGMMB, Fons Ferran Arranz, Retrat, s.d.

dilluns, 4 de maig de 2015

L’Arxiu General del Museu ha ingressat la digitalització de documents del fons de la Companyia Trasatlántica conservats a la Real Liga Naval Española de Madrid

Aquesta setmana han ingressat a l’Arxiu del Museu Marítim de Barcelona la reproducció digital dels documents que la Real Liga Naval Española conserva en format analògic de la Compañía Trasatlántica.

L’MMB ha realitzat la digitalització de més de 38.000 imatges de documents de la històrica Compañía gràcies a l’acord de col·laboració que el Museu manté amb la Real Liga Naval Española. Segons aquest acord, l’MMB, a través de l’empresa Vinfra, ha digitalitzat tots els documents que l’associació conserva a Madrid per a facilitar l’accés als investigadors i la seva recerca sobre la Compañía.

La documentació reproduïda és la següent:

Actes del Consell d’Administració, 1935/1990
Actes de les Juntes de Govern, 1939/1959
Actes de les Juntes Generals, 1929/1989
Actes de la Comissió Delegada,1935/1958
Actes del Comitè Directiu, 1958/1963
Historials de personal [relacionats amb diversos oficis de la Compañía]
Memòries, 1917/1989
Diaris de navegació
Reportatges sobre bucs

Fragment d'un dels llibres d'historial de personal de coberta.
Un cop rebuda, l’Arxiu de l’MMB incorporarà en els propers dies la descripció dels documents a l’inventari del fons de la Companyia, respectant la procedència dels originals i actualitzarà el quadre de classificació. Acabades les tasques de preparació i ingrés, els usuaris podran accedir a la consulta dels documents.

dimecres, 22 d’abril de 2015

L'Arxiu de l'MMB i l'Arxiu del MNAC col·laboren en la redacció de propostes d'avaluació

El divendres 17 d’abril, l’Arxiu del Museu Marítim (MMB) i l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) van fer una sessió de treball per estudiar la documentació que contenen els expedients de les sèries documentals produïdes pels museus i elaborar propostes d’avaluació que permetin la publicació reglada de taules d’accés, avaluació i tria.

L'avaluació documental és un instrument indispensable de la gestió documental en general i en els museus, en particular. L'equip començarà a preparar l'estudi sobre la sèrie de donacions dels museus.

El treball conjunt entre els dos equips d'arxiu de l'MMB i del MNAC s'ha fixat com a objectiu l’estudi d’una o dues sèries documentals anuals que es presentaran a la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria de Documents de Catalunya per a la seva aprovació i publicació al DOGC.

La idea és que tots els museus catalans puguin aplicar taules d'accés, avaluació i tria de documentació pròpia d'aquestes institucions.