dimarts, 9 de febrer de 2016

Visita dels companys de l'AAC-GD a l'Arxiu General de l'MMB

El dissabte 6 de febrer no era un dia qualsevol. Ens venien a visitar els companys de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya com a part de la programació de les activitats de l'associació. Va ser un matí entre amics on es tractava de descobrir els nous dipòsits de l'Arxiu, l'especificitat de l'arxiu del Museu i el model de Gestió de la informació del Museu (el Registre d’Activitats i la plataforma RIM – Recursos d’Informació del Museu).


I no hi ha res millor que deixar que les publicacions realitzades a twitter expliquin aquesta visita. Us deixem amb el storify de la visita a l'arxiu del Museu Marítim:dimarts, 2 de febrer de 2016

6a Jornada de museos, gestión documental y archivo con el título: “Cuando las máquinas hablan. La integración de los recursos de información como modelo de difusión de los museos”.

El próximo 16 de marzo el Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona organiza la 6a Jornada de museos, gestión documental y archivo con el título: “Cuando las máquinas hablan. La integración de los recursos de información como modelo de difusión de los museos”.

En esta edición desde el archivo proponemos un viaje a través de proyectos que tienen como base la integración de la búsqueda de los recursos de información de un museo: objetos y documentos. Nos introduciremos en los modelos de diferentes instituciones y nos acercaremos a los requisitos técnicos y tecnológicos que los han hecho posible: repositorios, taxonomías, metadatos, etc...

Habrá servicio de traducción simultánea. Ya se puede realizar la inscripción en la página web del museo.

Podéis seguir la Jornada a twitter con el hashtag: #6jarxius

Os presentamos el programa de la Jornada:


6a Jornada de museus, gestió documental i arxiu amb el títol: “Quan les màquines parlen. La integració dels recursos d’informació com a model de difusió dels museus”.

El proper 16 de març l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona organitza la 6a Jornada de museus, gestió documental i arxiu amb el títol: “Quan les màquines parlen. La integració dels recursos d’informació com a model de difusió dels museus”.

En aquesta edició des de l’arxiu proposem un viatge a través de projectes que tenen com a base la integració de la cerca dels recursos d’informació d’un museu: objectes i documents. Ens introduirem en els models de diferents institucions i ens aproparem als requeriments tècnics i tecnològics que els han fet possible: repositoris, taxonomies, metadades, etc...

Hi haurà servei de traducció simultània. Ja es pot realitzar la inscripció a la pàgina web del museu.

Podeu seguir la Jornada a twitter amb el hashtag: #6jarxius

Us presentem el programa de la Jornada: