Fons d'arxiu

Fons de l’Arxiu General de l’MMB
Al Museu Marítim de Barcelona es poden trobar varis fons documentals i de diferent tipologia. A continuació us els presentem sintèticament, agrupats per tipologia.
Fons de l'Administració local

Museu Marítim de Barcelona (MMB), des de 1929 
És el fons institucional del Museu Marítim de Barcelona. Conté la documentació generada pels diferents òrgans i ens gestors de l’activitat museística. Aquests han estat l’Institut de Nàutica de la Mediterrània (1929-1936), el Museu Marítim de Catalunya (1936-1939), el Museu Marítim de Barcelona (1939-1993) i, actualment, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (1993). Suport digital i de paper i amb un volum de 240 metres lineals.
Fons d'institucions

Port de Barcelona, 1868–1978 
Conté la documentació històrica generada pel Port de Barcelona durant l’etapa de gestió de la Junta d’Obres del Port (1868-1978). La junta es va crear amb l’objectiu d’aconseguir recursos i finançament per a donar impuls a les obres del Port i finalitzar la seva construcció. Destaca la documentació produïda per l’activitat econòmica i financera, la procedent de la seva secretaria, els expedients d’obres, les concessions i, en general, la documentació generada per l’activitat de l’organisme portuari. El fons ha incorporat recentment la documentació produïda pels fars. Suport de paper i amb un volum de 250 metres lineals.
Organització del Treball Portuari, 1939–1988 
Recull la documentació produïda successivament pel Servei i l’Organització del Treball Portuari, dos organismes competents en la gestió i organització dels treballs al Port de Barcelona. Aquests òrgans van actuar des del primer franquisme fins a la creació de les Societats d’Estiba, que van assumir les competències organitzatives i de gestió d’aquesta activitat el 23 de maig de 1986. La documentació més voluminosa és la resultant de la gestió dels recursos humans, així com també la part d’administració de l’organització. Suport de paper i amb un volum de 240 metres lineals.


Fons d'associacions i fundacions

Gremi de bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona, 1346–1936 
Aquesta associació, creada a finals del segle XIII, agrupava els professionals del transport de mercaderies que arribaven per via marítima al port barceloní. La seves funcions bàsiques eren vetllar pels interessos dels agremiats i establir normes reguladores de la seva activitat. Els primers en exercir aquesta professió van ser esclaus, i d’aquí prové la denominació macip de ribera. També eren coneguts com a faquins o camàlics. El fons està format per documentació generada i rebuda per aquest organisme i pels seus membres en l’exercici de les funcions que li eren pròpies. Destaca la relacionada amb la seva comptabilitat i la que recull els plets i litigis que aquest gremi va mantenir. Suport de pergamí i paper, amb un volum d’1,8 metres lineals.

 Fundació Museu Marítim de Barcelona, 2006–2011
La Fundació va néixer el febrer de l’any 2006 amb la finalitat de promocionar, fomentar, divulgar i ampliar les actuacions i el patrimoni del Museu Marítim de Barcelona, així com donar suport a la conservació del conjunt d’edificacions d’interès cultural de les Drassanes Reials.
El fons inclou les actes de les reunions i les memòries anuals, convenis de col·laboracions, i la gestió econòmica. Suport de paper, amb un volum de 2,22 metres lineals.

Col·legi Català de Jutges i Jurats de Regates
Aquesta col·lecció reuneix actes, reglaments i publicacions sobre jutges de regates, així com documentació de la gestió dels membres col·legiats. L’abast cronològic és entre 1968 i 1996. Suport de paper, amb un volum de 0,22 metres lineals.

Associación Deportiva Internacional de Patines de Vela (ADIPAV) 1951–2010
El fons conté les actes i memòries de l’associació, la correspondència d’entrada i de sortida i la gestió dels membres associats. L’àmbit cronològic és el comprès entre el naixement de l’associació i l’any 2010. Actualment està en procés de tractament. Suport de paper, amb un volum aproximat de 7,5 metres lineals.


Fons comercials i d'empreses

Compañía Trasatlántica Española S.A., 1861–1984 
Conté una part de la documentació generada per la companyia naviliera fundada per Antonio López, Marquès de Comillas, anomenada Antonio López & Cia, així com de la seva successora, La Compañía Trasatlántica Española, S.A., creada l’any 1881. Aquesta empresa va assolir un paper preponderant en el transport de les tropes cap a les colònies antillanes de Cuba i Puerto Rico i també cap a les Filipines, primer durant el període de les guerres colonials (1860-1898) i després amb la repatriació dels soldats. A principis del segle XX va destacar en el transport de passatgers emigrants, però a partir dels anys 30 va començar las seva davallada quan hagué de competir amb el transport aeri. L’any 1978 va ser nacionalitzada per l’Institut Nacional d’Indústria i, després d’un procés de privatització, es va incorporar com a Compañía Trasatlántica Española al Grupo Odiel, amb seu a Madrid. Destaca la documentació relacionada amb l’administració de la flota de vaixells, les relacions externes mantingudes per la companyia, la gestió del personal i l’administració general de l’empresa. Suport de paper i amb un volum de 28 metres lineals.

Talleres Nuevo Vulcano, 1841–1997
Talleres Nuevo Vulcano (TNV) es va crear l’any 1841 amb el nom de Sociedad Anónima de Navegación e Industria. Va ser l’empresa de construcció naval pionera a Espanya en la fabricació de màquines de vapor aplicades a les indústries tèxtil i naval. L’any 1916 s’integrà a la Compañía Trasmediterránea fins que, producte d’una reorganització, s’incorporà a Unión Naval de Levante (UNL). Posteriorment, UNL es va dividir en dues empreses amb seus a València i Barcelona, respectivament. Des de l’any 1998, Unión Naval Barcelona succeeix l’antiga empresa naviliera TNV. El seu fons està format per projectes de construcció naval que reuneixen amidaments, característiques tècniques, esbossos, plànols i altra informació. Suport de paper i amb un volum de 63 metres lineals i més de 20.000 plànols.

Astilleros Cardona, 1915–1973 
La família Cardona, procedent de Ciutadella (Menorca), es va establir a Barcelona cap a l’any 1850, on va registrar la seva empresa de construcció naval amb el nom d’Astilleros Cardona. L’any 1975 es va reconvertir en societat anònima fins a la seva desaparició, després de ser absorbida el 1980 per Astilleros Viudes, S.L. L’empresa va construir rèpliques i reproduccions de la nau ‘Santa Maria’ (els anys 1894 i 1964), de la ‘Pinta’ i la ‘Niña’, (el 1892, 1964 i 1968) i, per al Museu Marítim de Barcelona, de la Galera Reial de D. Joan d’Àustria l’any 1971. El fons conté 119 plànols de les construccions navals d’aquesta societat. Suport de paper i amb un volum de 0,30 metres.

Sayremar, S.A., 1918–1997 
L’antic pailebot ‘Carmen Flores’, actualment reconstruït pel Museu Marítim de Barcelona i amb el nom de ‘Santa Eulàlia’, es va vendre a Salvamento y Recuperaciones Marítimas S.A. l’agost de l’any 1973. Aquesta empresa va néixer per continuar la tasca de recuperació de naus i artefactes destruïts durant la Guerra Civil. El batejat com ‘Sayremar Uno’ es va reconvertir en un vaixell auxiliar per realitzar treballs de salvament marítim. L’any 1980 l’empresa Kylon S.A. el va comprar i, finalment, el Museu va adquirir-lo el 1997. La documentació és la que es conservava al pailebot en el moment d’aquesta última operació. Destaquen els quaderns de bitàcola de 1975 a 1997. També podem trobar documentació sobre les transformacions tècniques del vaixell, el seu manteniment, el desenvolupament de l’activitat de salvament marítim, així com documents del pailebot a partir de l’any 1918. Suport de paper i amb un volum de 0,60 metres lineals.

Barcelona Agencia Marítima (Dahl), 1945–2001 
L’any 1945 es va fundar a Barcelona l’empresa consignatària Barcelona Agencia Marítima S.A. El 1991 va passar a anomenar-se Barcelona Agencia Marítima and Medimar i, tres anys més tard, Dahl Barcelona Agencia Marítima S.L. La seva funció és la consignació de vaixells, és a dir, la representació de les companyies navilieres davant els seus clients i les autoritats. Exerceix activitats d’intermediació en el transport marítim al Port de Barcelona i d’altres propers. A l’Arxiu es troba la seva documentació comptable i fiscal del període comprès entre els anys 1964 i 2001. També hi ha expedients de prestació de serveis als clients i circulars de l’Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona. Suport de paper i amb un volum de 10,5 metres lineals.

Proname S.L., 1965–1998 
Proyectos Navales del Mediterráneo S.L. (Proname) és una oficina tècnica d’enginyeria naval amb seu a Barcelona que va iniciar la seva activitat l’any 1962. L’empresa realitzava diferents activitats relacionades amb les embarcacions, des de la construcció, especialment d’embarcacions pesqueres, fins a projectes de reformes i estudis d’estabilitat i d’abanderament. Des de 2005 ofereix serveis d’assessoria naval, tràmits de matriculació, traspassos de domini, renovacions de certificats, inspeccions i peritatges, entre d’altres. El fons Proname el formen expedients tècnics de projectes de construcció i de reforma navals realitzats per l’empresa, incloent uns 12.000 plànols. Suport de paper i amb un volum de 140 metres lineals.

Romeo i Ribot, 1902/1978
La documentació del fons d’aquesta empresa consignatària o d’agents de duanes conté bàsicament actes notarials i balanços, tot i que també hi trobem correspondència, rebuts de pagament, control de nòmines i algun document fotogràfic. Suport en paper i un volum de 0,40 metres lineals. Actualment està en procés de tractament.


Fons personals

Ferran Arranz i Casaus, 1914–1976 
Ferran Arranz va ser capità de la marina mercant i professor de l’Escola Nàutica de Barcelona. Durant la Guerra Civil espanyola va assumir el càrrec de delegat de la Generalitat de Catalunya al Museu Marítim de Catalunya, de la qual també en va ser director entre 1937 i 1939. Durant la postguerra va ser processat i condemnat a presó pel nou règim franquista. A partir de 1945, i un cop en llibertat, es va dedicar plenament a la docència sobre nàutica. El fons és integrat per documentació generada per l’activitat professional i associativa d’Arranz. Destaquen les notes autobiogràfiques, que il·lustren tant els seus inicis al Museu durant el anys de conflicte bèl·lic com el posterior procés de depuració en la marina mercant, així com els seus diaris de navegació. Suport de paper i amb un volum d’1,2 metres lineals.

Josep Carroggio, 1918–1979 
L’activitat professional de Josep Carroggio va estar estretament vinculada al comerç marítim internacional. Els documents que va dipositar al Museu Marítim de Barcelona són una font d’informació per a estudiar diverses companyies navilieres a través d’impresos publicitaris, plànols de cobertes de vaixells, notes de premsa i altres agrupacions documentals. Les dates del fons designen la cronologia extrema dels documents que va col·leccionar. Suport de paper i amb un volum d’1,9 metres lineals.

Enric Cubas i Oliver, 1940–1956 
Enric Cubas i Oliver era llicenciat en Filosofia i Lletres. Durant la Guerra Civil espanyola va formar part de l’equip del Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, liderat per Agustí Duran i Sanpere. L’any 1940 la Comissió Gestora del Museu Marítim de Barcelona el va nomenar cap dels seus arxius. El 1945 va assolir el càrrec de conservador de l’entitat i l’abril de 1949 el de director, una funció que va desenvolupar fins a la seva jubilació definitiva l’any 1958. En el seu fons es conserven les nombroses notes i còpies manuscrites de documents que va recollir d’altres institucions. La cronologia dels documents se situa en els anys en què exercí les tasques professionals al Museu. En suport de paper i amb un volum de 0,5 metres lineals.

Josep M. Gavaldà i Cabré, 1875–1958 
Josep Maria Gavaldà i Cabré fou un advocat tarragoní amb residència a Barcelona. Va destacar com a especialista en qüestions tècniques i històriques relatives a la marina mercant i de guerra. Després d’exercir com a tinent auditor naval, va tornar a treballar al Museu Marítim de Barcelona l’any 1949 com a cap arxiver, càrrec que ocupà fins a la seva jubilació. Paral·lelament a la seva activitat professional, va publicar articles a ‘El Correo Catalán’ i a ‘Diario de Barcelona’. El fons recopila còpies i notes de documents dipositats en diversos centres culturals, correspondència, reculls de premsa, revistes, fulletons, guies i altres publicacions. En termes generals, conté recursos d’informació per a l’estudi de temes marítims. En Suport de paper i amb un volum de 2 metres lineals.

Joan Soldevila i Cantó, 1767–1952 
Joan Soldevila va ser enginyer naval i perit inspector de bucs de les societats British Corporation, Registro Italiano, American Bureau of Shipping, Germanischer Lloyd i US Shipping Board. Es conserva una part de la documentació relacionada amb la seva activitat literària i dels seus reculls com a col·leccionista. Les dates del fons designen la cronologia extrema dels documents que col·leccionava. Suport de paper i amb un volum de 0,3 metres lineals.

Ambrosio Díaz Gómez, 1877–1911
Conté documentació relacionada amb l’exercici de les tasques exercides per Ambrosio Díaz com a carrabiner del port de Barcelona. Destaquen documents d’aixecament d’actes de denúncia i decomís de càrregues i descàrregues procedents del tràfec il·legal i el contraban al port de Barcelona. També consten confrontes, documents relacionats amb els controls efectuats al port, trasllats i informes dirigits a la Direcció General de Duanes i notes manuscrites de descripció de les tasques de control. Suport en paper i un volum de 0,30 metres lineals.

Jaume Colomer i Monset, 1927–1984
La col·lecció reuneix tot tipus de documentació – textual, gràfica, hemerogràfica... – que guarda alguna relació amb la figura de Cristòfol Colom. Trobem documents de caràcter historiogràfic, de commemoracions i homenatges, de divulgació...  Suport en paper i un volum de 3,30 metres lineals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada