Qui som?


L’any 1999 el Museu Marítim de Barcelona va iniciar el projecte d’organització integral del seu fons d’arxiu. Les primeres tasques d’aquest procés van ser la classificació, la neteja i el condicionament dels documents que havia generat des dels seus inicis, l’any 1929, fins a aquell moment. 


El condicionament de la documentació es va realitzar paral·lelament a l’elaboració del Quadre de Classificació i a la redacció del primer Manual del Sistema de Gestió Integral de la Documentació. 

L’any 2004 es va aprovar la implantació del Sistema de Gestió de Documents. Aquest fet va comportar la formalització d’un sistema d’informació intern i la implantació dels diversos subsistemes de gestió dels documents: classificació, ordenació i arxivament, descripció, conservació i eliminació, accés i transferència. 


En aquell moment també es va impulsar la regularització del Registre General de Documents, introduït l’any 1993, amb la incorporació d’instruccions de funcionament integrades en la gestió documental del Museu. 

Des de l’any 2008, l’Arxiu General té incorporades a les seves tasques de gestió documental la custòdia, el tractament i la difusió dels fons procedents d’aportacions realitzades per empreses, persones i institucions externes. Entre els fons que custodia l'Arxiu destaquen el de la Compañía Trasatlántica, el fons del Port de Barcelona o el de l'Organització del treball portuari. 

L’Arxiu també organitza la jornada biennal ‘Museus, gestió documental i arxiu dirigida a professionals del món dels museus i de les institucions culturals que gestionen documents d'arxiu. Altres activitats destacades són l'organització de cursos relacionats amb el tractament i la gestió dels documents: Un viatge per la recerca i Els documents de la nostra vida. Mensualment elaborem i donem difusió dels fons a través de Gotes d'arxiu,  publicació digital de documents dels arxius custodiats pel servei i setmanalment publiquem les Efemèrides, notícies il·lustrades que relacionen el món marítim amb el calendari de l'any. 

Des de l'any 2010 l'Arxiu coordina el projecte de gestió de la informació del Museu (GIM), la finalitat del qual és integrar la documentació, la informació i les dades generades i gestionades pel Museu amb l'objectiu de donar-ne difusió externa, racionalitzar l'ús intern i facilitar-ne la conservació. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada